การเลือกประเภทของกล้องวงจรปิดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

กล้องวงจรปิดแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ แบบ Analog และ แบบ IP

กล้องวงจรปิดแบบ Analog นิยมนำมาใช้งานและใช้กันมายาวนาน เรียกได้ว่าถึงขีดสุดของเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดประเภทนี้แล้ว เพราะมีปัญหาและข้อผิดพลาดจากการใช้งานค่อนข้างน้อย และกล้องแบบ Analog ยังส่งสัญญาณภาพได้ทั้งแบบ PAL และ NTSC จึงง่ายต่อการเปลี่ยนตัวกล้องในกรณีที่เกิดการชำรุด

ในส่วนของราคามีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ที่ไม่แพงจนเกินไปนัก ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าแรงและอุปกรณ์เสริมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ด้วย แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการเพิ่มจำนวนกล้องเนื่องจากตัวกล่องบันทึก (DVR) มักจำกัดช่องเสียบสายส่งสัญญาณตายตัว อีกทั้งสายส่งสัญญาณยังไม่สามารถรองรับระยะทางที่ไกล ๆ ได้ และการส่งสัญญาณแบบ Analog มีความปลอดภัยต่ำมากเนื่องจากไม่ได้มีการเข้ารหัสข้อมูลเอาไว้

กล้องวงจรปิดแบบ IP เป็นกล้องที่นิยมในยุคของอินเทอร์เน็ตเพราะรองรับระบบเน็ตเวิร์ก และสำหรับพื้นที่ที่มีสาย LAN หรือ Wireless LAN อยู่ก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำกล้องไปติดตั้งได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเดินสายส่งสัญญาณให้วุ่นวายเหมือนกับกล้องวงจรปิดแบบ Analog รวมทั้งไม่ถูกจำกัดจำนวนกล้องอีกด้วย

ที่สำคัญก็คือตัวกล้องสามารถประมวลผลภาพได้เองก่อนส่งข้อมูลภาพไปเก็บที่ตัวกล้องบันทึก ต่างจากแบบ Analog ที่ต้องประมวลผลที่กล้องบันทึกเท่านั้น ทำให้กล้องวงจรปิดแบบ IP ทำงานได้เร็วและมีความสมบูรณ์ของข้อมูลมากกว่า และมีจุดเด่นคือความชัดของข้อมูลภาพ แต่กล้องวงจรปิดแบบ IP นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่พอสมควร http://fujiko.co.th/