งาน creative คืออะไร

งาน creative คืออะไร

งานครีเอทีฟ (Creative) คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการคิดไอเดีย การออกแบบ และการสร้างสรรค์ผลงาน

ประเภทของงานครีเอทีฟ

งานโฆษณา: คิดไอเดีย ออกแบบ และสร้างสรรค์โฆษณา
งานออกแบบ: ออกแบบโลโก้ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้า ฯลฯ
งานเขียน: เขียนบทความ บทละคร บทภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ
งานภาพยนตร์: กำกับภาพยนตร์ ถ่ายภาพ ตัดต่อ
งานดนตรี: แต่งเพลง เล่นดนตรี ร้องเพลง
งานศิลปะ: วาดภาพ ปั้น แกะสลัก
ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานครีเอทีฟ

ความคิดสร้างสรรค์: คิดไอเดียใหม่ ๆ
การออกแบบ: ออกแบบผลงานให้น่าสนใจ
การสื่อสาร: สื่อสารไอเดียให้ผู้อื่นเข้าใจ
การแก้ปัญหา: แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกับผู้อื่น
เงินเดือนของงานครีเอทีฟ

เงินเดือนของงานครีเอทีฟขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ประสบการณ์ ทักษะ และสถานที่ทำงาน

แหล่งหางานครีเอทีฟ

เว็บไซต์หางาน: JobThai JobsDB
เว็บไซต์บริษัท: เว็บไซต์ของบริษัทที่ต้องการสมัครงาน
งานอีเวนต์: งานแนะแนวการศึกษา งานหางาน
โอกาสก้าวหน้าในงานครีเอทีฟ

โอกาสก้าวหน้าในงานครีเอทีฟขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ประสบการณ์ ทักษะ และผลงาน

สรุป

งานครีเอทีฟเป็นงานที่ท้าทาย น่าสนใจ และมีโอกาสก้าวหน้า เหมาะสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบออกแบบ และชอบสร้างสรรค์ผลงาน