รับทำวีซ่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมเทคนิคขอวีซ่าให้ผ่านฉลุย

ย่างเข้าสู่ช่วงปลายปี เชื่อว่าหลายคนกำลังมีแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ และบางประเทศนั้นจำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทาง พอพูดถึงเรื่องขอวีซ่า หลายคนอาจถึงกับถอดใจ เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก บางคนยังไม่เคยขอวีซ่ากลัวขอวีซ่าไม่ผ่าน หรือบางคนก็ฟังต่อๆ มาจากคำบอกเล่าของคนอื่น

วีซ่า คือเอกสารที่ใช้ประกอบกับหนังสือเดินทาง เพื่อใช้เข้าประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไป โดยมีช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าสามารถอยู่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ โดยวีซ่าจะต้องออกโดยสถานทูตของประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนกันได้ รับทำวีซ่า ผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้ง วีซ่านั้นมีหลายประเภท เช่น วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว วีซ่าสำหรับทำงาน วีซ่าสำหรับการศึกษา รวมไปถึงการเดินทางต่อเครื่องบินไปยังประเทศที่ 3 ก็ต้องมีการขอวีซ่าด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรขอวีซ่าตามจุดประสงค์ที่จะไป เพราะค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกัน

อีกอย่างคือการขอวีซ่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ทั้งเงื่อนไข เอกสาร ความยากในการขอ และระยะเวลาของวีซ่าที่สามารถขอได้ จึงควรศึกษาให้ละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะไปขอวีซ่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และในปัจจุบันนี้มีบริษัท รับทำวีซ่า เปิดบริการเพื่อให้ง่ายและไม่ต้องขอวีซ่าเอง

เทคนิคในการขอวีซ่าให้ผ่าน

1. เตรียมเอกสารให้พร้อมที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดในการขอวีซ่าให้ผ่านคือ การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพราะหากมีเอกสารไม่ครบตั้งแต่แรก ก็อาจจะโดนปฏิเสธการขอวีซ่าตั้งแต่ก่อนจะตรวจสอบประวัติด้วยซ้ำ จึงควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เสียเวลา เสียโอกาส และเสียเงินค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าใหม่
2. มีหลักฐานที่ยืนยันความน่าเชื่อถือ ในการขอวีซ่า ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตจะดูองค์ประกอบรวมๆ เช่น หน้าที่การงาน รายได้ ความมั่นคงของงาน จดหมายรับรอง หรือบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ การมีหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือ จะทำให้มีโอกาสในการขอวีซ่าผ่านได้อย่างแน่นอน ที่สำคัญคือห้ามพูดเท็จหรือทำหลักฐานปลอมเด็ดขาด เพราะหากทางสถานทูตตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ อาจติดแบล็กลิสต์ไม่ได้เข้าประเทศนั้นอีกเลย
3. กรอกข้อมูลให้ละเอียดมากที่สุด สำหรับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เราควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด อะไรที่เขียนไปได้ก็เขียนไปให้ดูเยอะไว้ก่อน เช่น ในเรื่องการทำงาน ให้กรอกทั้งที่ก่อนหน้า กรอกทั้งที่ปัจจุบัน และอายุงานที่ทำ เค้าจะได้ไม่มองว่าเราจะไปเป็นโรบินฮู้ดไปอาศัยอยู่ในประเทศเค้า หากทำงานมาไม่นานมาก มีอายุงานน้อยก้อาจจะเขียนจดหมายแนะนำตัวเพิ่มเติม หรือขอให้ผู้อื่นเขียนรับรองให้
4. มีหลักฐานแสดงสถานะทางการเงินที่ชัดเจน ควรมีเงินในบัญชีอย่างน้อยให้พอกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง เช่น ไปอเมริกา 7 วัน ควรมีเงินขั้นต่ำในบัญชี 50,000 บาท เป็นต้น จริง ๆ ยิ่งมีเงินติดในบัญชีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะเค้าจะดูว่าเรามีเงินพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่
5. มีความมั่นใจในเวลาที่สัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์เราต้องมีความมั่นใจ ตอบคำถามได้อย่างฉะฉาน ไม่ลน และต้องตอบให้ตรงกับข้อมูล และรายละเอียดที่กรอกลงไป เพราะส่วนใหญ่แล้วก่อนสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ก็จะอ่านข้อมูลของเรามาก่อน แล้วมาถามเพื่อเช็คความถูกต้องอีกที

เมื่อมีการใช้บริการบริษัที่ รับทำวีซ่า ทางบริษัทจะดูแลทุกขั้นตอน เพียงแค่ส่งหลักฐานให้ครบถ้วน รับทำวีซ่า จะช่วยการยื่นขอวีซ่าเป็นเรื่องง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า ให้ทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศไทย และ สำหรับเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ช่วยดูแลทั้งการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ใบรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่ออายุวีซ่า การของใบอนุญาตดารทำงาน สามารถตรวจสอบและขอรับบริการได้ค่ะ