มองหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ เลือกขอสินเชื่อซื้อรถกับธนาคารไหนดี 2566

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังมองหาสินเชื่อประเภทรถมอเตอร์ไซด์ก็คงต้องมานั่งเลือกว่าจะสามารถขอสินเชื่อจํานําทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์กับที่ไหนได้บ้าง เพราะไม่ใช่กับบริษัทสินเชื่อทุกแห่งจะรับสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด เนื่องจากรถมอเตอร์ไซด์ไม่ได้มีมูลค่าสูงเหมือนรถยนต์ ทั้งนี้บริษัทหลายแห่งจึงได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการประเมินราคารถจักรยานยนต์เอาไว้เรียบร้อยแล้ว

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

ส่วนใหญ่แล้วลักษณะสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นสินเชื่อจํานําทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ และมีการรับรีไฟแนนซ์ ซึ่งก็จะมีเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดยจะมีเอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้น ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อตัวจริง
– ทะเบียนบ้านของผู้สมัครเอง ที่ต้องมีชื่อของเจ้าของรถมอเตอร์ไซด์อยู่ในทะเบียนบ้าน
– เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์ตัวจริง โดยจะต้องสามารถแสดงได้ว่าเล่มทะเบียนได้ไม่มีพันธะแล้ว ไม่มีภาระอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สมุดบัญชีธนาคาร เพื่อที่จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ได้

นอกจากนี้เอกสารที่อาจจะใช้เพิ่มเติมสำหรับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์กับสถาบันการเงิน ได้แก่
– เอกสารที่สามารถแสดงรายได้ของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ
– สำเนาเล่มทะเบียนรถมเตอร์ไซด์
– เอกสารสัญญาไฟแนนซ์ปัจจุบัน หรือการ์ดค่างวด
– เอกสารใบเสร็จการชำระเงินค่างวดรถยนต์ย้อนหลังไป 1 งวดรถยนต์ (ฉบับล่าสุด)

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการขอ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์
สถาบันการเงินที่สามารถทำการประเมินราคารถจักรยานยนต์ได้ จะต้องมีการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอสินเชื่อได้แล้ว ซึ่งบริษัทสินเชื่อส่วนใหญ่จะอนุมัติได้ จะให้กับผู้ขอสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
– ผู้สมัครได้จะต้องมีสัญชาติไทย
– ผู้ที่สมัครได้จะต้องมีอายุระหว่าง 20-65 ปีบริบูรณ์ อายุสิ้นสุดอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่สำหรับอายุเริ่มต้นก็จะรับตั้งแต่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วเท่านั้น เพราะถือได้ว่าเป็นอายุที่บรรลุนิติภาวะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– อายุของรถมอเตอร์ไซด์จะต้องไม่เกินอายุประมาณ 15 ปี

เลือกซื้อรถกับธนาคารไหนดี
อย่างไรก็ตามสำหรับสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะมีเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้สำหรับการตัดสินใจว่าจะเลือกธนาคารไหนดีก็สามารถพิจารณาจากธนาคารที่เรามีบัญชีเงินฝากเข้าออกเป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถทำได้ หรือสามารถเลือกสถาบันการเงินที่สามารถอนุมัติสินเชื่ออื่นที่ไม่ใช่ธนาคารก็ได้เช่นกัน เพราะนอกจากสินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์กับธนาคารแล้ว สถาบันการเงินอื่น ๆ ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน โดยพบว่าเรามักจะเลือกดอกเบี้ยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติเรื่องอื่นด้วยเช่นกัน ไม่ใช่แค่เรื่องของดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้พื้นที่ให้บริการก็สำคัญ เพราะไม่ใช่ทุกสถาบันสินเชื่อจะสามารถอนุมัติวงเงินได้ทุกเขต